Стефан Димитров
Партньор
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистърска степен по полски език и литература, катедра по „Славянски филологии“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
  • Завършен курс по „История на изкуството” към Университета на Осло, гр. Осло, Норвегия
  •  Завършено средно образование в средното училище при посолството на Русия във Варшава, Полша
  • Обучение „ Психология на продажбите“ водено от Брайън Трейси

Стаж и умения

  • Стефан Димитров притежава богат професионален стаж и опит, натрупан над 20 години, като консултант и като мениджър. Той е заемал редица позиции, свързани с продажбите, маркетинга, бизнес развитието и управлението на компании, работещи в сферата на корпоративните услуги, медиите, информационните технологии и недвижимите имоти. Стефан има задълбочени познания в професионалното обслужване на клиенти, включително в предоставянето на качествени консултантски и посреднически услуги, при реализацията на големи инвестиционни сделки и сделки с луксозни недвижими имоти.
  • Отлични комуникативни умения и качества като търговска гъвкавост, целенасоченост, мотивация за успех и професионална отговорност.
  • Високо ниво на владеене на английски, руски и полски език. Добри познания по френски език.

Интереси

  • Oбича да пътува. През свободното си време спортува. Интересува се от изкуство във всичките му разновидности.

 

Top