Емануела Башева

Консултант

Образование

  • Лингвистика с информационни технологии с английски език, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Икономическа информатика с английски език, Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс"
  • Преминала е обучението "Продажби по време на криза" на НСНИ, на което се разглеждат факторите, които мотивират хората при покупка в условия на криза и е усвоила техники за продажби, които са актуални въпреки свиването на пазара.

Стаж и умения

  • Емануела има опит в маркетинговите проучвания и анализ на пазарното търсене. В работата си като Офис мениджър развива отлични комуникационни и организационни способности. Четири години заема длъжността на администратор и мениджър връзки с клиенти в реномирани хотели на територията на България. 

Интереси

  • Обича да прекарва времето си с любими хора. Особено навън, сред природата, в компанията на любимимите ѝ животни - конете. Да опознава различните кухни на света.

Награди

  • "Храброст и самоотверженост на първа линия в борбата срещу Covid-19"
  • "Най-добър колега за 2019 г."