Пазарни анализи и проучвания

Екипът на Unique Estates проучва и изготвя детайлни пазарни анализи, с помощта на които Вие достигате до решения, съобразени с пазарната ситуация и индивидуалните Ви изисквания. Компанията е част от Realto Group - холдинг, който обединява агентски и консултантски дружества с над 25-годишен опит в сферата. Това ни дава достъп до пълна информация и анализ за всички отрасли на недвижимите имоти, инвеститори, корпоративни клиенти и финанси.

Ние ще Ви съдействаме в структурирането на бизнес плана и капитала Ви, изцяло в защита на Вашата сигурност и интереси. Ще определим разумен бюджет и успешно ще поставите следващите си цели.

Нашите експерти имат цялостен поглед върху демографските, икономически и търговски фактори, които оказват влияние върху пазара на недвижими имоти. Те имат задълбочени познания и ще предоставят навременна и обективна информация, съобразена с Вашето търсене или предлагане. Международните партньорства на Unique Estates са друга форма за обмяна на опит и практики от световния пазар. По този начин Вие получавате достъпна информация от източници с най-високи стандарти.