Божена Русева

Консултант

Образование

  • Магистър "Международен бизнес и предприемачество" в Икономически Университет, Варна
  • Магистър "Строителство на сгради и съоръжения" със специализация Конструкции към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Стаж и умения

  • Натрупала е над 15 години опит като конструктор в проектантска фирма. Познава добре строителният сектор и спецификите свързани с проектирането и строителството на сгради и съоръжения.
  • Владее английски език.

Награди

  • Летящ старт 2020