Александра Наниш
Консултант
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистър "Международни отношения", Regent’s University London
  • Бакалавър "Политология и Международни отношения", Webster Univeristy Genève

Стаж и умения

  • Благодарение на инициативността и квалификациите си Александра е натрупала опит в Министерство на Външните Работи, Представителство на Европейската комисия, Община Пловдив и Комисия по Външна Политика към Народното събрание на Република България.
  • През годините е била доброволец към благотворителните организации Български Червен Кръст и Хуманитарна Асоциация Уебстър (WHA - Женева) и сътрудник към ООН, Швейцария.
  • Преминала е обучението "Продажби по време на криза" на НСНИ, на което се разглеждат факторите, които мотивират хората при покупка в условия на криза и е усвоила техники за продажби, които са актуални въпреки свиването на пазара.
  • Владее английски, испански и руски език.

Интереси

  • През свободното си време Александра обича да пътува до красиви непознати дестинации но най-вече да опознава България.
Top