Антонио Банов
Консултант
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Бакалавър към Американски университет в Благоевград

Стаж и умения

  • Воден от уменията си да анализира потенциални възможности и постигане на максимална ефективност от ситуацията, Антонио се насочва към търговията като сфера на развитие. Преминал е през стажантска позиция във Фортън в отдел Оценки. Има опит в отдаването под наем и продажбата на семейни имоти. Привлечен от динамиката на работа Антонио се насочва към сферата на недвижимите имоти като поле за професионална реализация.
  • Владее английски и френски език.

Top