Емилия Димитрова

Акаунт мениджър

Образование

  • Докторска степен, професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки"
  • Магистър "Международни отношения"
  • Бакалавър "Маркетинг"
  • Емилия е хоноруван преподавател към магистърска програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност“ към Висше училище по застраховане и финанси, гр. София. Била е лектор по програма жилищни/ипотечни кредити за професия „Брокер“ към НСНИ, град София.

Стаж и умения

  • През годините Емилия е натрупала солиден професионален опит на ръководни позиции. Благодарение на устремеността си към повишаване на ефективността и високите резултати, които показва, както и желанието й за развитие на екипа, Емилия постига отлични резултати. Сред успешните и кариерни постижения са Управител клон с капацитет от 11 офиса и Мениждър ключови клиенти в Първа Инвестиционна Банка.

  • Опитът натрупан на позиция Регионален представител в ПОАД ЦКБ Сила, където е отговаряла за продажба на пенсионни фондове, й е помогнал да се утвърди като успешен търговец и мениджър.            
  • Кариерното развитие на Емилия в сферата на недвижимите имоти е предшествано от натрупан международен опит в Испания като Старши консултант проучване, анализ и планиране на инвестициите в сферата на недвижимите имоти и Мениджър продажби на луксозни недвижими имоти. Отговаряла е за инвестициите на частни и корпоративни клиенти в проекти на международния пазар на недвижими имоти. Участвала е в международни специализирани изложения за имоти и притежава грамоти за отлични постижения, както и комуникационни умения и заслуги в сферата на продажбите

Интереси

Доброволческа дейност, свързана със защита на животните в България, както и с различни инициативи, подкрепящи културни събития у нас. В свободното си време Емилия обича да пътува и практикува йога. Чете основно мотивационна литература и цени контакта с позитивни хора, от което черпи много положителна енергия. Харесва също испанското кино и комедиите като жанр.

Награди

  • Мениджър на 2020 г.