Симеон Карамитев
IT Architect

Награди

  • Специална награда за отдадена работа по проект - CRM-Административна система
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Бакалавър "Журналистика", УНСС. гр. София
  • Магистър "Национална сигурност" УНСС. гр. София
  • Сертифициран в областта на Информационните технологии

Стаж и умения

  • 8-годишен опит в ръководене на проекти в областта на информационните технологии
  • Тясно специализиран в Project Management, QA Automation, Manual Testing 
  • Хардуерни и софтуерни решения за бизнеса

Интереси

  • Технологии, , шах, книги, музика, филми
Top