Елеонора Личева
Финансов специалист
Видео визитка

Награди

  • Административен служител за 2017г
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Бакалавър „Международни икономически отношения“ от ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив

o    Магистър „Финансов Мениджмънт“ от ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив

o    Стаж и умения

o    Елеонора стартира професионалната си кариера в телекомуникационна компания, в която е работила четири години на търговски и мениджърски позиции. Две години е работила и в банковия сектор. Търговските умения с частни и бизнес клиенти допринасят за постигането на баланса в отношенията й с колеги и клиенти, а работата в сферата на финансите и счетоводството я развива като младши специалист и в тази насока. Елеонора се присъединява към екипа на Unique Estates през 2016 година, когато поема изцяло финансовите операции и оптимизацията на процесите в компанията.

o    Владее английски език

 

Top