Д-р Христо Илиев
Председател на Борда на директорите на AG Capital
Образование и Квалификация
Top