Милен Маринов
Старши юрисконсулт/ Член на Мениджърски съвет

Награди

  • Специална награда за основен принос в развитието на компанията
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистър по Право от СУ "Св. Климент Охридски".
  • Втора магистратура по Бизнес Администрация от "Нов Български Университет".

Стаж и умения

  • Професионален опит в сферата на недвижимите имоти над 5 г., от които 3 г. в дружества от групата на "Адрес Груп" ("Ей Джи Кепитъл").
  • Владее английски език.

Награди и постижения

  • Значим принос в развитието на компанията
Top