Милен Маринов
Старши юрисконсулт/ Член на Мениджърски съвет
Видео визитка

Награди

  • Специална награда за основен принос в развитието на компанията
Образование и Квалификация

Магистър по Право от СУ "Св. Климент Охридски".

Втора магистратура по Бизнес Администрация от "Нов Български Университет".

Професионален опит в сферата на недвижимите имоти над 5 г., от които 3 г. в дружества от групата на "Адрес Груп" ("Ей Джи Кепитъл").

Владее английски език.

Top