17/07/2020 Unique Estates Галерия

Световният пазар днес - Анализ на Leading RE, юни 2020

Последни новости за световния пазар

Пандемията от COVID-19 донесе със себе си безпрецедентен икономически и социален срив, който доведе до рецесия в повечето държави. По-голямата част от уважаваните икономисти прогнозират рязко свиване на пазараите заради прилагането на различни форми на карантина, като възстановяването се очаква също да бъде рязко, с V-образна, U-образна или W-образна крива. Тези очаквания се дължат на причините за рецесия, които не са с фундаментален или икономически характер, а са свързани с общественото здраве. В резюме, търсенето на продукти и услуги е във временен застой и то ще се възобнови веднага щом бъдат разрешени свободната търговия и пътуване.

Секторът на недвижимите имоти винаги е разглеждан като солиден пазар на реални физически обекти, който изисква високо ниво на лично внимание и обслужване. Невъзможността от физическо присъствие доведе до приемането на технологични и цифрови решения, като в това отношение пандемията се превърна в стимул за въвеждане на иновации при недвижимите имоти. Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE), която има повече от 135 000 агенти в 70 държави, веднага се свърза със своите членове във връзка с въвеждането на режима „остани си вкъщи“. За настоящата публикация LeadingRE ще използва рамката за оценки „SCORES“, която отразява статус, предизвикателства, възможности и реакции.

Оценки за световния пазар

Пазарите по целия свят прогресивно разхлабват политиките за оставане вкъщи/карантина/блокиране и все повече отварят възможностите за бизнес и пътуване. Мненията за тази промяна все още са противоречиви в някои райони, а в същото време в няколко от пазарите, като Ухан, Китай и като цяло и Южна Корея, вече предприемат агресивни мерки за справяне с „втората вълна“ на разпространение. Нараства броят на държавите и пазарите, които настойчиво искат възстановяване на потока на хора и стоки, предвид високият процент на възстановяване от вируса и откриването на редица обещаващи средства за лечение.

Заради нарушените пазараи, основното предизвикателство в момента е как да се даде нов старт. Седмиците на ограничения върху придвижването и пътуванията доведоха до почти пълно спиране на повечето сделки с недвижими имоти. Ориентираните към туризма пазари бяха най-силно засегнати. Независимо от това, няколко дружества за брокерски и посреднически услуги се изправиха пред предизвикателството и се възползваха от наличните възможности в рамките на сринатия пазар. 

По отношение на възможностите находчивите дружества в нито един момент не излязоха от ритъм. Някои от членовете на LeadingRE продължиха да водят своите клиенти за ръка и много от тях проявиха активна дейност по програми за подкрепа на местните общности. Други продължиха с виртуални срещи, обиколки, мероприятия за връзки с обществеността и онлайн търгове, като например Barfoot and Thompson в Окланд, Нова Зеландия. Наши членове в Швейцария, Doris Bader Immobilien – Bader Immobilien Luzern AG, дори използваха робот в помощ на клиентите при огледи на жилища. Дружества за цифрови технологии, като IQI в Дубай, ОАЕ, което развива дейността си в редица държави, чрез своето партньорство с Juwai пожънаха голям успех със своята онлайн платформа, специално насочена към китайския пазар. Някои дружества в Хонконг и Япония се възползват от нагласата за търсене на изгодни сделки от страна на техните инвеститори с налични значителни авоари, дори в категорията на луксозните имоти.

Ключовият отговор на дружествата в сферата на недвижимите имоти по време на тези месеци на блокада е цифровата трансформация. От друга страна, правителствата по света започнаха да предлагат пакети за стимулиране, а централните банки - да използват своите парични механизми за насърчаване на разходите, подкрепа на семействата и стопанските организации, и стимулиране на икономиката. Има дори разговори за нулеви или дори отрицателни лихвени проценти. Разбира се, нестабилността се усеща и на пазарите на ценни книжа и облигации. В тези несигурни времена, част от купувачите, както и на инвеститорите, се чувстват по-комфортно с резервни активи в недвижими имоти в сравнение с други инвестиционни инструменти. На някои пазари, недвижимите имоти представляват основна индустрия и винаги получават преференциални политики. Именно от професионалистите в сферата на недвижимите имоти зависи да идентифицират и да се възползват от тези възможности на своите местни и регионални пазари. 

Оценки за Азиатско-тихоокеанския регион

Азиатско-тихоокеанският регион (АТР), като се има предвид, че от него тръгна пандемията, е сравнително напред с дейностите по възстановяване. Китай, Хонконг, Япония, Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Южна Корея, Тайван и Тайланд вече разхлабиха своите ограничения за започване на нов формат на „нормално“ социално дистанциране, а останалите държави ги следват по петите. Според дружеството One Global Property Services, наш член, който развива дейността си в Хонконг, вече се допускат и „големи“ мероприятия в сферата на недвижимите имоти, между 100 и 150 участници. Те са сключили повече от 10 сделки веднага след края на блокадата, като цените задържат нивата си, само някои отбелязват лек спад.

Предизвикателството на пазара на имоти си остава ограничението за придвижване и пътуване между отделните държави. Тези ограничения оказват въздействие върху търсенето, особено на пазарите, където туризмът играе ключова роля и където десетки милиони туристи сноват между държавите от АТР. Успокояващо е, че някои държави постепенно разхлабват ограниченията за пътуване. Китай даде знак за отваряне на полетите до избрани столици на други държави, при условие, че имат взаимно утвърдени протоколи за опазване на здравето.

Ключовата възможност в АТР е цифровизацията. Членове на LeadingRE с надеждни платформи за онлайн операции и дори търгове продължават да превръщат потенциални сделки в реални, дори и по време на блокадата. В резултат от пандемията, все повече дружества възприемат цифрови и онлайн решения, които те съчетават с традиционните си дейности по продажбата на недвижими имоти. Друга възможност е търсенето на изгодни сделки, не само от китайските купувачи, но също и от инвеститори от целия регион, които разполагат с налични авоари.

По отношение на реакциите, правителствата в Азия обявиха пакети за стимулиране в подкрепа на семействата и стопанските организации, както и на общественото здравеопазване и икономиката като цяло.

Япония играе водеща роля в това отношение, в първоначални стимули за икономиката на стойност около 1 трилион щатски долара, разширени до 2 трилиона щатски долара, което беше обявено на 27 май. В рамките на дружеството, отговорът на някои от членовете на LeadingRE включваше виртуални срещи и обиколки, редовно изпращане на съобщения до клиентите и оказване на подкрепа на местните общности.

Оценки за Европа–Близък Изток–Африка

Състоянието на повечето европейски пазари се подобри с „условния план“ на Обединеното кралство, „аварийна спирачка при необходимост“ в Германия, „червени зони“ във Франция и смесица от поетапни предпазни мерки, като например ограничаване на броя на хората при групови събирания. В това отношение, държавите от Европа, Близкия Изток и Африка са почти в крак с тези от Азиатско-тихоокеанския регион по отношение на разхлабването на ограниченията и напредъка към пълно възстановяване. По-важно от това е, че – както беше потвърдено от нашия член Ginesta Immobilien, който извършва дейността си в Цюрих, Швейцария, тяхната фондова борса е възстановила нивата си от преди COVID, което ясно показва повишеното доверие на бизнеса.

Основното предизвикателство на пазарите на ЕБИА, е начина на физическото сключване на сделките, като нотариалната заверка на хартиените документи забавя финализирането им. Изглежда, че има значителни възможности за цифровизация в този регион. За пазарите, където туризмът играе ключова роля, хората очакват най-накрая да бъдат отворени летищата, което би донесло както закъсняло, така и свежо търсене на недвижими имоти. Друго предизвикателство е значителният брой празни имоти в Европа, които се предлагат през системата „Airbnb”, въпреки че от друга страна има възможност някои от тези имоти да бъдат пуснати за продажба.

По отношение на възможностите, членовете на LeadingRE споделят за иновации, като например повишено присъствие в социалните медии и дори използване на робот при оглед в Швейцария, както беше споменато по-горе. По-важното е, че веднага след вдигането на ограниченията започнаха да се сключват сделки. Това подкрепя хипотезата, че блокадата е довела до създаване на повишено търсене на недвижими имоти. Един от членовете на LeadingRE – Allgemeiner Grund & Boden Fundus, който извършва дейността си в Берлин, Германия, сподели, че търговските сделки са продължили с равномерни темпове дори и по време на блокадата, а с отварянето на офисите, са имали възможност да извършат нотариална заверка на сделка със значителна стойност. В Испания, в подкрепа на туристическия пазар, въвеждат „координатни мрежи“ на плажовете, за да се поддържа социалното дистанциране, но в същото време да се даде възможност на хората да се наслаждават на слънцето, морето и пясъка.

Както при повечето държави, лидерите на Европейския съюз реагираха на пандемията с предложение за план за възстановяване на стойност 1 трилион евро, въпреки че според анализаторите е по-вероятно да бъде одобрена сума от порядъка на 750 милиарда евро. От друга страна, Европейската комисия предвижда безвъзмездни средства в размер на 500 милиарда евро. В допълнение към това, изявлението на председателя на Европейската централна банка е за по-нататъшно увеличение на извънредната програма при пандемия до 1350 милиарда евро. От своя страна, Германия одобри разходен пакет в размер на 822 милиарда евро. Взети заедно, всички тези пакети от финансови стимули възлизат на стойност 3,9 трилиона евро. На корпоративно равнище, повече дружества в сферата на недвижимите имоти търсят възможности за участие в глобални мрежи и ускорена цифровизация на дейностите с недвижими имоти.

Оценки за Латинска Америка и за Карибите

Въпреки, че пандемията достигна по-късно до държавите от Латинска Америка и Карибите (ЛАК), някои от тях вече са започнали да облекчават ограниченията, например Чили, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Панама, Парагвай и Перу, а останалите ги следват с по-бавни темпове. Въпреки, че президентът на Бразилия затъпваше позиция за отпускане на ограниченията по-рано, високият брой на заразени граждани превръща страната във водещо огнище в региона. 

Основното предизвикателство е, че няколко държави разчитат на туризма и на петролната индустрия, които бяха силно засегнати. С намаляването на производството, договорено с Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), цената на петрола се очаква да се стабилизира и да бъде в полза на държавите–производители.

Като се има предвид тази привидно мрачна картина, повечето от членовете на LeadingRE в района  на ЛАК съсредоточават вниманието си върху възможности като виртуални обиколки и онлайн срещи. В периода на блокада те продължават да си комуникират със своите брокери и да ги обучават.

По отношение на реакциите, повечето държави в региона на ЛАК оказват подкрепа на здравеопазването и труда. На корпоративно ниво, членовете на LeadingRE генерират запитвания чрез онлайн платформи и изразяват предпазлив оптимизъм, че туристите въпреки всичко ще продължат да посещават масово държавите от ЛАК заради близостта им до Съединените щати. Повечето членове вече се подготвят за по-добри оферти след настъпване на възстановяване.

Оценки за Канада

По времето на писане на тази публикация, в Канада се наблюдават под 1000 нови случая в три последователни дни. Повечето провинции в Канада постепенно намаляват ограниченията, докато в Квебек се прилагат по-стриктни мерки, тъй като там са концентрирани повече от половината от случаите в страната. Канадската федерация на независимите стопански организации приветства „внимателен, поетапен подход за възобновяване на икономическата дейност.“

Основното предизвикателство е забавянето на транзакциите със затварянето на офисите в повечето провинции на Канада. Въпреки, че текат разговори относно смекчаване на цените на жилищата, медията Global News съобщи, че цените на жилищата в разширения периметър на Торонто са отбелязали леко покачване спрямо миналата година. Според доклада: „Свидетели сме на леко увеличение както в район 905 от предградията на Торонто, така и в района с код 416. В последния, цените са нараснали с 1,8 процента през първите две седмици на май, в сравнение със същия период от 2019 г., а при еднофамилните къщи нарастването е с 2,6 процента, въпреки че се е стигнало до продажба на едва 198 имота в тази категория. В района с код 905 от разширения периметър на Торонто цените на етажната собственост са се повишили с 3,4 процента, а тези на еднофамилните къщи – с 0,9 процента. Въпреки това, много по-малко жилища са били обект на покупко-продажба: в разширения периметър на Торонто едва 2005 жилищни имота са продадени през първите две седмици на май, в сравнение с 3477 през първите две седмици на февруари“.

Ключовата възможност е в повишеното търсене след режима на оставане вкъщи, особено по отношение на имоти, които са отдалечени от градовете. По-важното е, че с въведените по-ниски лихвени проценти, някои продавачи на жилища получават по няколко оферти.

Основният корпоративен отговор от страна на агенциите за недвижими имоти е, че цифровизацията се е ускорила през последните седмици. Дружествата се подготвят за възстановяването, тъй като запитванията са се увеличили напоследък. Що се отнася до правителството, то е одобрило пакет за подпомагане в размер на 75 милиона щатски долара.

Оценки за Съединените щати

В Съединените щати, пандемията доведе до рязък край на най-дългата икономическа експанзия в историята, продължила 128 месеца. В отговор на разпространението на COVID-19, в различни градове и щати се наблюдаваше разделение по въпроса за блокирането на обществените дейности. След седмици на разнородни политики относно оставането вкъщи, повечето щати постепенно се отварят за нормален икономически живот. По-важното от това е, че заявленията за регистрация на безработни, които следим от близо, отбелязват спад след върховата стойност от почти 7 милиона в края на март.

Те намаляха до 1,88 милиона през последната седмица на май, спрямо 2,13 милиона през предишната седмица. В допълнение към това, заявленията за продължаваща липса на трудова заетост продължиха да стабилизират равнищата си след историческия скок. Общият показател спадна до 19,3 милиона на 23 май спрямо пиковата стойност в разгара на пандемията от 23 милиона регистрирани безработни.

През последните седмици, основното предизвикателство в САЩ е разнородните политики, прилагани в различни щати и градове. За брокерите на недвижими имоти почти не се наблюдаваха големи амплитуди при имотите през последните седмици. Разбира се, сега е на дневен ред ново предизвикателство, свързано с вълните на митинги срещу расизма, но това е отделна тема.

От гледна точка на разкриващите се възможности, през последните седмици наблюдаваме скок на търсенето на имоти в предградията и дори в селските райони. Като цяло темата може да се озаглави „да избягаш от града“. Забелязва се и покачване на интереса към крайбрежни имоти, според нашия член Signature Properties Group Inc. в Джорджия. Освен това, от друг наш член, Arizona Best Real Estate, са забелязали, че повече хора участват в търговски срещи през Zoom, отколкото преди са участвали в такива срещи на живо.

Пакет от разходи на обща стойност 2,8 трилиона щатски долара е бил одобрен от правителството, насочен пряко към оказване на подкрепа на семействата и стопанските организации. Лихвените проценти и паричните запаси се използват удачно за насърчаване на разходите. Корпоративните дългове сега се изкупуват за допълнителна подкрепа на бизнеса. Недвижимите имоти се считат за основна индустрия в много щати. Уебинарите бързо се приемат и адаптират. По отношение на грижите за здравето, огледите на имоти се провеждат един по един и се прилагат допълнителни мерки за безопасност. Тези фактори дават поводи за оптимизъм за втората половина на годината.

Перспективи за бъдещето

Пандемията принуди повечето, ако не и всички, правителства да използват своите фискални и парични механизми, за да окажат подкрепа на пазарите и икономиките. Някои от тези политики носят преки ползи за местните пазари на недвижими имоти и бизнеса. Трябва да изпреварваме тенденциите, за да оптимизираме възможностите.

В допълнение към това, трябва да направим преоценка на вкусовете и предпочитанията на купувачите и да уверяваме както купувачите, така и продавачите, че тяхното здраве и безопасност стоят на първо място. Други също толкова важни елементи, за които трябва да се грижим ако искаме успешно да сключваме сделки, са да осигуряваме спокойствието на всички страни по отношение на цифровизацията и сключването на сделки, финализирането и осъществяването на плащания онлайн.

Сега повече от всякога дружествата в сферата на недвижимите имоти са се приспособили към ново състояние на „нормалност“ и възприемат цифровизацията. Крайно време е да създадем нов начин за реализиране на дейностите в сферата на недвижими имоти на местно и глобално равнище.

Top