22/11/2019 Силвана Василева Галерия

Надя Драгомирова – за новия отдел „Управление на имоти и проекти“ в Unique Estates

Днес, когато едно от изискванията на клиентите на висок клас жилищни и търговски площи е наличието на поддръжка и управление на имотите, Unique Estates създаде специално звено, което да се заеме с тази задача. Надя Драгомирова – Мениджър на отдел Управление на имоти и проекти в компанията разказва повече за новата услуга.

Надя работи в AG Capital от 5 години насам. От 6 месеца тя е част от екипа на Unique Estates. Тя има богат опит в сферата на управлението на недвижими имоти, както и в административния и финансов сектор. Отделът, който ръководи работи от половин година и до този момент управлява успешно две ключови сгради в сърцето на града, едната от които е жилищна, а другата – с офис площи. Екипът на Надя стои също зад управлението на проекта – „Оборище 10“, който е новия офис на Unique Estates в Докторска градина. Работата засяга всички процеси, свързани с ремонта и координацията на отделните изпълнители по завършването на обекта. От приемането на един проект, до неговото предаване в готов вид, екипът комуникира дейността на архитектите, дизайнерите, и всички доставчици, ангажирани в процеса. Това е сложна задача, която Надя поема като интересно предизвикателство.

„Сградата е като един жив организъм, уникален сам по себе си. Управлението й е изключително интересна задача, която включва предоставянето на много отделни услуги и засяга взаимоотношения с всички участници по веригата – собственици, наематели, доставчици и изпълнители на отделните задания. Всички процеси в нея се развиват динамично и менажирането й изисква постоянна координация. Услугата стартира със задълбочен анализ и изготвяне на финансов модел, който служи за обосновка на всички процеси, свързани с управлението на сградата. На база анализа на пазарната ситуация, параметрите и възможностите на имота, се предлагат решения за конкретния обект, които биха оптимизирали управлението и биха предоставили възможно най-добри резултати за клиента. Обсъждат се също капиталови подобрения, с което да се модернизира и повиши стойността на сградата в бъдеще. С това във времето се залага повишаване на активите на наемодателя,“ разказва Надя.

В услугата, освен поддръжката на имота влиза също отдаването и преотдаването на площи в него, както и всички взаимоотношенията с наемателите. Необходима е непрекъсната координация с всички страни по тези процеси, като се работи по предварително съгласувани параметри. Самата поддръжка на сградата включва процесите, свързани с техническите съоръжения в нея, парковата среда и осветление, жива охрана, видеонаблюдение, почистване, отношения наематели и ежедневни ремонтни дейности.

Екипът се разширява, като компанията работи активно за развиването на тази услуга и поемането на нови имоти и сгради, които да управлява успешно. Целта е Unique Estates да предоставя на своите клиенти всички услуги в сферата на недвижимите имоти, като работи за повишаване стойността на имотите им във всеки аспект.

Top