04/12/2017 Радостина Маркова Галерия

Инвеститорите от ЮАР - на сафари за имоти

Радостина Маркова, Специалист „Пазарни проучвания“ в Cushman & Wakefield Forton

 

След Централна Европа и българският пазар на имоти влезе във фокуса на фондове, търгувани на борсата в Йоханесбург

С мрежа от десетки национални паркове Южна Африка е популярна дестинация за сафари, която привлича туристи от цял свят. За местната икономика потапянето в света на дивите животни е сред най-важните източници на заетост и растеж, поддържайки стотици хиляди работни места.

Обратно на туристите обаче, за инвеститорите в имоти африканската държава е по-скоро отправна точка, отколкото цел. Скъпото финансиране, слабият икономически ръст и намаляващата доходност ги подтикват да търсят алтернативи навън, често пъти и отвъд границите на континента. При това положение не е учудващо, че през последните години компании, търгувани на фондовата борса в Йоханесбург, като NEPI Rockcastle, Hyprop Investments, Prime Kapital, Rockcastle Global Real Estate, Tower Property Fund и др. са сред най-активните купувачи на имоти в Централна и Източна Европа.

Водещите пазари в региона предлагат среда, която липсва в Южна Африка – висок икономически растеж, достъпно финансиране, добро съотношение риск-доходност, стабилност, благоприятна инвестиционна среда. И ако в Централна Европа пикът на южноафриканските инвестиции отмина, в България го усещаме тази година. Много от тези инвеститори вече са добре позиционирани на централноевропейските пазари и България е логичната им следваща стъпка. Сред примерите е NEPI Rockcastle, най-големият борсово търгуван инвеститор в търговски площи в региона, който преди месеци обяви покупката на столичния комплекс Serdika Center за 207 млн. евро, а в края на септември – тази на Paradise Center за 252.9 млн. евро.   

В резултат от тази активност през деветмесечието инвестиционните придобивания на търговски центрове, офис сгради, индустриални имоти и хотели в страната надхвърлят 820 млн. евро, като вече са неколкократно над годишните обеми от предходни години. Така 2017 г. се очертава като рекордна година за инвестициите в бизнес имоти.

Най-голям дял от този пазар до момента имат търговските площи – тренд, който се наблюдава и в останалите страни от Източна Европа. В България от началото на годината са договорени или приключени сделки със седем големи мола в София, Варна, Бургас и Стара Загора на обща стойност над 670 млн. евро. 

Сред причините за високия интерес към този пазар е силният икономически растеж, базиран основно на ръста на потреблението. Това води до по-високи обороти на търговците, които увеличават апетита им за разрастване с нови обекти и съответно до стабилна заетост и повече приходи за моловете. В допълнение самият пазар вече е по-зрял и в София и големите градове се открояват работещите проекти с добре подбран микс от наематели и стабилни приходи. Сега фокусът е именно върху тях, като пример са сделките със Serdika Center и The Mall, за разлика от предходни години, когато основната част от придобиванията бяха на подценени активи с потенциал за репозициониране на пазара.   

Не на последно място, инвеститорите в търговски площи са в благоприятна ситуация и заради ограничения брой нови проекти в близките години. На практика нови откривания предстоят във Варна и Пловдив, където през 2018 се очаква да отворят Delta Planet Varna и Plovdiv Plaza (бивш Galleria Plovdiv). В София нови проекти през тази и следващата година няма да видим. 

Тази ситуация на пазара в комбинация с растящото потребление в големите градове дава поле на работещите търговски центрове да затвърдят позициите си и повишава атрактивността на лидерите сред тях за инвестиционни придобивания.

Не на последно място поредицата от сделки от последните месеци прави пазара ни по-ликвиден, а с това – и по-привлекателен за инвеститорите. При сделките с доходоносни активи последващият изход е ключов въпрос и е важно купувачите да са убедени, че на свой ред ще постигнат добри параметри при продажба. А колкото по-развит и ликвиден е даден пазар, толкова по-добри са шансовете за това. 

Top