Красимир Джамбазов

Главен акаунт мениджър

Образование

  • Магистър „Икономика“ от Икономически университет, град Варна
  • Следдипломна квалификация по „Мениджмънт и бизнес“ от Икономически университет, град Варна
  • Бакалавър „Икономика и управление на търговията“
  • Математическа гимназия, град Варна

Стаж и умения

  • Красимир е заемал високи управленски позиции, сред които са: Икономически директор, Управител на бензиностанция и Управител на заведение. Има опит в успешната координация на различни отдели в бизнес организация свързани с финанси и ценообразуване, административни дейности, логистика и съоръжения. Красимир успешно е създавал и прилагал стратегически планове, съставял е и е контролирал бюджети, както и е координирал процеси свързани с постигането на краткосрочни и дългосрочни цели. Присъединява се към екипа на Unique Estates през ноември 2015 година.
  • Много добре развити организационни умения и умения за водене на преговори
  • Позитивно мислене
  • Владее английски и руски език.

Награди

  • Най-успешен консултант Проекти - 2019 г.