Николай Ставрев

Акаунт мениджър

Образование

  • Магистър "Маркетинг", Нов български университет, гр. София

Стаж и умения

  • Николай е работил три години в Гаранти Коза. Стартирал е на позиция Търговски консултант. Благодарение на търговските му умения, силната мотивация и отдаденост към работата след две години му предлагат да заеме позиция Мениджър екип и да ръководи екип от петима търговски консултанта.

Интереси

  • През свободното си време Николай обича да практикува бойни изкуства и футбол.

Награди

  • Най-успешен консултант работа с инвеститори 2020
  • Най-голяма сделка между компаниите в Realto Group 2020
  • Най-голям ръст в оборота 2020
  • Сделка на 2020 Продажби - III място
  • Консултант с най-голям оборот за 2020 г. - III място