Николай Ставрев
Консултант
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистър "Маркетинг", Нов български университет, гр. София

Стаж и умения

  • Николай е работил три години в Гаранти Коза. Стартирал е на позиция Търговски консултант. Благодарение на търговските му умения, силната мотивация и отдаденост към работата след две години му предлагат да заеме позиция Мениджър екип и да ръководи екип от петима търговски консултанта.

Интереси

  • През свободното си време Николай обича да практикува бойни изкуства и футбол.

 

Top