23/11/2020 Лора Петрова Галерия

Емилия Димитрова с Докторска степен "Обществени комуникации и информационни науки"

Емилия Димитрова е Мениджър екип и член на Мениджърския съвет в Unique Estates. От скоро, тя заема позицията Акаунт мениджър и отговоря за създаването на дългосрочни взаимоотношения с инвеститори и представянето на проектите пред служителите във фирмата. Преди да се присъедини към компанията, тя е била лектор по програма жилищни/ипотечни кредити за професия „Брокер“ към НСНИ, има редица авторски публикации в специализирани икономически издания у нас. Наред с множеството си отличия, Емилия притежава и Докторска степен, професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". Срещаме се с нея, за да разкаже повече.

Защо реши да продължиш професионалното си обучение след Магистърска степен?

Живеем в ерата на информационните технологии, което предполага и ние самите да се усъвършенстваме и да надграждаме уменията и знанията през целия си професионален път. Житейският модел, който са следвали нашите родители, а именно да завършат висшето си образование след което, да градят кариера, не е особено ефективен в днешно време. Много от настоящите професии ще изчезнат, а ще се появят други, което предполага преквалификация и продължаващо обучение за много от професиите. Решението ми да продължа обучението си за академична степен, беше естествено продължение на моя стремеж и желание да надграждам собствените си умения. Базовото ми образование от университета е Маркетинг и това също беше от съществен фактор при моя избор. През 2016 година, след като се явих на конкурс, бях зачислена като докторант в УниБит към Докторска програма “Организация и управление на информационните процеси”. Работата и подготовката на дисертацията през годините на обучение ми даде един огромен опит и знания, които вярвам, че ще бъдат от полза на много млади колеги и изследователи.

Защо избра това професионално направление: Обществени комуникации и информационни науки?

Темата на дисертационния труд е “Рекламни дейности и стратегии на българските музеи в условията на съвременното информационно общество”. Изследването се фокусира върху рекламните стратегии на българските културни институти и ползата от използването на информационните технологии за постигане на по-добра маркетингова политика. В тази връзка, темата на дисертационния труд към днешна дата е повече от актуална. Трансформацията на формата на комуникация между хората е вече факт. 2020 година промени целия свят и наложи нови форми на общуване и потребителско изживяване. За създаване на трайни потребителски навици, са нужни около 12 седмици, в използване на конкретен продукт или услуга и изпълнение на определени действия. Мисля, че към днешна дата това условие е изпълнено. Свидетели сме на безпрецедентни събития в човешката история. Никога не е била толкова важна дигитализацията на бизнеса, колкото сега.

Успяваш ли да приложиш нещо от наученото в кариерата си?

Да, разбира се. Процесът по дигитализиране е актуален за всички области на бизнеса, културата, образованието. Сегментът на луксозни недвижими имоти също се трансформира, за да може да бъде в ползва на своите клиенти. Вече е част от ежедневието ни да направим с един клиент няколко виртуални огледа, да обсъдим документацията дистанционно и понякога да завършим сделката дистанционно. Всичко това ни се струваше само до преди година почти невероятно.

Смяташ ли, че повечето образования допринасят за по-добри търговски качества?

Аз съм професионален търговец и точно заради това, смятам че повишаването на квалификацията и придобиването на нови знания и умения са винаги от полза. Периодичните фирмени обучения, които се организират от Unique Estates също са в изключителна помощ за мен и колегите. Социалните мрежи имат свои правила и различна аудитория. Познанията в сферата на дигитализацията и рекламата на конкретен продукт са общовалидни за всеки един бизнес. В тази връзка работата по дисертацията ми да даде много ценен опит и визия за бъдещето.

Кое е най-силното ти качество?

В професионален план уменията ми да комуникирам правилно с клиентите ми дават увереност да продължа работата си с хора. Нашата професия изисква да притежаваме до голяма степен и познания в сферата на психологията. Обичам ежедневната комуникация с клиенти. Тя ме зарежда, както и резултатът от добре свършената работа. Доволните клиенти са най-голямата награда за един търговец. В сегашната си работа като мениджър екип обучавам и нови колеги в периода на въвеждащото им обучение. Правилната комуникация с клиентите, особенно сега през периода на пандемията е изключително важна. Процесът на доверие между консултант и клиент се изгражда понякога само по телефона или чрез видео разговори. Именно добрите умения на консултанта да успее да “усети” своя клиент и да спечели неговото доверие са качествата които несъмнено водят до успех и професионално удовлетворение.

Как премина първата ти година като Мениджър?

Чувствам се изключително горда, че съм част от екипа на Unique Estates. След 10-годишен опит в банковата сфера, промяната на професионалното ми поприще ме презареди с още много енергия и желание за работа. През тази година обучавах нови колеги и придобих нови знания и умения. С колегите в моя екип постигнахме много успехи и като едно истинско семейство продължаваме да се подкрепяме и ежедневно да бъдем полезни за нашите клиенти.

Top