18/09/2020 Unique Estates Галерия

И България има своя Харта за многообразието

Общността на отговорния бизнес БФБЛ и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) създадоха още една стойностна инициатива от значими за бизнеса и социалната среда проекти. Хартата на многообразието е доброволен и публично поет ангажимент на компания или организация с цел създаване и прилагане на проактивна политика за управление на многообразието и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност. Хартата има за цел да стимулира компаниите да разпознават и използват многообразието сред своите служители, клиенти и партньори.

Новият проект беше официално представен на 18.09.2020 в хотел Хилтън. На събитието присъстваха почетни гости като Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ; Руслан Стефанов, директор на ЦИД; Ираван Хира, заместник-председател на БФБЛ, както и представители на МТСП, Европейската комисия и Столична община.  Учредители на Хартата са 10 компании, които са най-активните членове на БФБЛ, сред които е Unique Estates,  Астра Зенека, Аларик, Джапан Табако Интернешънъл, Екофарм, М3 Комюникейшънс Груп, ЧЕЗ, Сименс, Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявано от Селектиум, и Шел. Милен Маринов, Юрисконсулт в Unique Estates, сподели, че компанията осъзнава своята отговорност като учредител на Хартата за многообразието в България и работи съобразно нейните практики. Очакваме и много социално отговорни кампании да се присъединят към нея!

Със съвместния проект на БФБЛ и ЦИД, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, България се присъединява към още 24 страни от общността, в които действа национална Харта за многообразието. С това страната ни ще допринесе за международните усилия за повече многообразие и приобщаване и по-малко дискриминация. Ползите от различията са особено важни в днешната глобална конкурентна среда и в настоящата кризисна ситуация, която изисква адаптивност, изобретателност и устойчивост. Хартата може да бъде подписана от търговски компании, институции и граждански организации в потвърждение на ангажимента им да насърчават многообразието на пазара на труда и да ценят многообразието сред своите служители.  

Top