31/05/2019 Силвана Василева Галерия

Весела Илиева с трети мандат в Управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите 

Редовното годишно събрание на Българския форум на бизнес лидерите се проведе на 30 май 2019г. в "Гранд хотел София”. Представители на 34 компании-членове на Форума участваха в заседанието. Изпълнителният директор Георги Руйчев отчете дейността за миналата година и представи програмата за 2019 г. Общото събрание прие финансовите отчети за изминалия период и избра нов председател, заместник-председател и членове на УС.
Весела Илиева бе преизбрана за трети пореден път като член на Борда. До днес тя е един от най-активните членове на Управителния съвет, които изявено демонстрират своите умения за бизнес лидерство, социална отговорност, както и на лична ангажираност и креативност. Нейното познаване на най-добрите бизнес практики продължава да допринася много за успеха на организацията. 
Българският форум на бизнес лидерите продължава да работи активно за насърчаването на отговорните корпоративни практики, да води диалог с всички заинтересовани страни и да популяризира бизнес етиката и дейността си и за напред.

Top