11/05/2019 Силвана Василева Галерия

За децата на България

В рубриката „Живота на Unique Estates” обикновено ви разказваме за различните инициативи, които компанията организира, както и за интересните истории около хората, които работят в екипа ни.

Този път, обаче, няма да говорим за пътувания до красиви точки по света, нито за спечелени награди, дипломи и сертификати, които нашите консултанти често получават. Днес ще ви споделим една история, която истински докосва. Ще ви разкажем за каузата, на която се посвещават Красимир Джамбазов, консултант в Unique Estates и неговата съпруга Веселина в помощ на децата с бъбречни увреждания в България.

Като родители на дете с бъбречни увреждания, през годините на лечение, семейството става съпричастно със съдбите на многото деца и техните семейства, които срещат в Клиниката по детска урология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". В тази битка, Красимир и Веселина осъзнават огромната нужда от помощ и подкрепа, които тези деца и родителите им имат в този дълъг и болезнен процес. Семейството решава да се отдаде на благородната кауза да основе „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания“ в България.

Вече девета година те подкрепят децата в отделението по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов” , Клиниката по детска нефрология към СБАЛДБ „Професор Иван Митев”и Клиниката по Детска Кардиология към НКБ с инициативи като: „ Играй и твори – с нас”,„Първи юни - да дарим усмивки на децата” и „Приказна Коледа”. С това те създават условия на малките пациенти да преодоляват по – лесно стреса и болката.

Асоциацията организира и инициативи в подкрепа на болничните заведения за закупуване на апаратура и оборудване, така че грижата за децата да бъде своевременна и качествена.

Провеждат и застъпнически кампании, в резултат на които са направени промени в Наредба 3 за профилактичните прегледи и диспансеризация, Наредба за прием на децата в детските градини в град София и Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 за проектиране и поддържане на сгради за учебни цели.

„Идеята ни бе да създадем това Сдружение, за да сме близо до родителите в тежките моменти, да намалим болката и стреса на децата с каквото можем, и да помогнем на медицинските специалисти с дарения за апаратура. През тези години, заедно с доброволци, посещаваме различни болнични заведения. Във времето се срещнахме с много млади хора с големи сърца, медицински специалисти, които обичат професията си и дарители, които подкрепиха нашата кауза да помагаме. Това са истински хора, на които се възхищавам“ споделя Веселина Джамбазова.

„Детството на децата с бъбречни проблеми е свързано с чести хоспитализации, операции, интервенции, наблюдения, хранителен и санитарен режим, ограничена физическа активност, социална изолация и трудна интеграция. Болничните заведения се превръщат в техен втори дом, където претърпяват жизнено важни операции, посрещат и изпращат поредното предизвикателство и израстват под грижите на своите родители и лекуващи специалисти“, разказва тя.

Липсата на професионално подготвени екипи в детските градини ограничава достъпа на децата с бъбречни аномалии в тези заведения и води до тяхната социална изолация и липса на интеграция. Проблемът назрява все повече и поради факта, че броят на децата с бъбречни увреждания и заболявания в страната непрекъснато расте. По данни на детските нефролози 40 000 деца живеят с неподозирани аномалии, а по данни на детските уролози - 1,28% от всички новородени претърпяват урологична операция до 16-тата си годишнина. В лечебните заведения липсва подходяща и адекватна подкрепа от психолог, социален работник и педагог за родителите и децата, които страдат от тези заболявания.

С помощта на доброволци, организаторите от Сдружението успяват да внесат усмивки в ежедневието на децата с инициативата "Играй и твори - с нас". Но тяхната бъдеща цел е да разширят обхвата на тази дейност като подсигурятежедневни посещения от психолог и педагог, както в болничните отделения, така и извън тях. Това би помогнало на децата и техните родители да се справят по-добре с трудностите и предизвикателствата на заболяването.

За реализирането на всички тези дейности Асоциацията се нуждае регулярно от средства за закупуване на материали, игри, изработване и реализиране на индивидуалната програма за децата.

Организаторите от Сдружението се надяват и в бъдеще да могат да разчитат на помощта и подкрепата на компаниите-дарители и сърцата на хората, които застават зад каузата. Unique Estates подкрепя тази инициатива с надежда за едно по-добро бъдеще за децата на България!

Ако имате желание да подпомогнете тази благородна кауза, можете да се свържете с Веселина Джамбазова - председател на „Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания“ на телефон : 0885602042 или на email:office@rdbz.org

www.rdbz.org

Top