02/05/2019 Unique Estates Галерия

Договорните фондове и личното финансово богатство

Инвеститорите на всеки пазар (недвижими имоти, благородни метали, финансови инструменти) управляват собствения си портфейл от активи, като се ръководят от правилото за съотношението между риск и възвръщаемост. По-високата степен на поемане на риск обикновено носи по-голяма доходност за тях. Инвестирането и поддържането на личното финансово богатство обаче само в един актив или само на един пазар не представлява оптимално решение. В този случай ролята на диверсификацията на активите придобива изключително значение.

От началото на 2019-а година фондовите пазари компенсираха слабите понижения от последното тримесечие на миналата година. Цените на златото и петрола също се движат към повишение. В България пазарът на недвижимите имоти започва да се нормализира след две силни години, а лихвените проценти остават на ниски нива. При тези условия моментът инвеститорите да разнообразят портфейла от активи е много подходящ, а старата поговорка за „поставянето на всички яйца в една кошница“ продължава да бъде силно актуална.

Една от интересните алтернативи за диверсификация са инвестициите в чуждестранни договорни фондове. При тях грижата за управление на активите е поета от страна на признати професионални инвеститори, трансакционните разходи са по-ниски, а инвеститорите могат да придобиват и продават дялове по всяко време. Преди вземането на подобно инвестиционно решение е необходимо те да се запознаят подробно с инвестиционната политика на фонда, както и с рисковете, свързани с него.

На българския пазар има немалък избор на договорни фондове, предлагащи инвестиции извън страната. През 2018 г. на него стъпи и лидерът в управление на активи в Централна и Източна Европа Erste Asset Management, която е част от най-голямата банкова институция в Австрия – Erste Bank Group. Австрийската финансова група е специализирана в управлението на взаимни, алтернативни и частни фондове, а неин ексклузивен партньор в България е Fibank.

В клоновата мрежа на Fibank лесно могат да бъдат направени инвестиции в различни видове фондове, характеризиращи се с различен рисков профил и инвестиционна стратегия. Инвеститорите могат да избират между нискорискови, балансирани и рискови инвестиционни фондове, както и между фондове, които инвестират на глобално ниво, единствено в европейски компании, или на развиващите се пазари. Фондовете се отличават с висока ликвидност и са предназначени за инвеститори на дребно и институционални такива.

На разположение за въпроси, съдействие за осъществяване на инвестиции на финансовите пазари и консултация за избор на подходящите инвестиционни продукти за инвеститорите е и дирекция „Частно банкиране“ на Първа инвестиционна банка: www.privatefibank.bg.

Предупреждение към инвеститори: Представената публикация има изцяло информационен характер и не следва да се разглежда като препоръка за покупко-продажба на финансови инструменти или склоняване към вземане на инвестиционно решение.

Top