Силвия Недева
Експерт човешки ресурси
Образование и Квалификация
 • Образование и квалификации
 • Магистърска степен, специалност „Управление на човешките ресурси“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София
 • Бакалавърска степен, специалност „Социология“ в СУ „ Св. Климент Охридски“
 • Математическа гимназия, профил Математика и английски език
 • Преминати обучения:
 • Стимулиране на мотивацията и ангажираността на екипа
 • Сертифициращо обучение по системата Thomas International
 • Експресно интервю за мотивация и потенциал=LAB Интервюиране
 • Подбор чрез социални мрежи
 • Стаж и умения
 • От 2007 г. досега Силвия се развива професионално изцяло по специалността си, като стартира като стажант в отдел Човешки ресурси във “Vivacom”, след което се присъединява към екипа на международната консултантска компания за управление на човешки ресурси “Gi Group”. След седем години работа в компанията Силвия заема позицията ръководител отдел Подбор на персонал.
 • Добри комуникативни и организационни умения. Умения за работа в екип и спазване на поставените срокове.
 • Добро владеене на английски език
Top