Силвия Недева
Експерт човешки ресурси
  • Email: snedeva@ues.bg
  • Адрес: гр. София 1142, бул. Патриарх Евтимий 17
Видео визитка
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Магистър „Управление на човешките ресурси“ от Университет за национално и световно стопанство, град София

o    Бакалавър „Социология“ от СУ „ Св. Климент Охридски“, град София

o    Математическа гимназия, профил „Математика и английски език“, град Варна

o    Преминати обучения:

o    Стимулиране на мотивацията и ангажираността на екипа

o    Сертифициращо обучение по системата Thomas International

o    Експресно интервю за мотивация и потенциал=LAB Интервюиране

o    Подбор чрез социални мрежи

o    Стаж и умения

o    От 2007 г. досега Силвия се развива професионално изцяло по специалността си, като стартира като стажант в отдел Човешки ресурси във “Vivacom”, след което се присъединява към екипа на международната консултантска компания за управление на човешки ресурси “Gi Group”. След седем години работа в компанията Силвия заема позицията ръководител отдел Подбор на персонал.

o    Добри комуникативни и организационни умения. Умения за работа в екип и спазване на поставените срокове.

o    Добро владеене на английски език

Top