Красимир Джамбазов
Консултант
Образование и Квалификация

Красимир е част от екипа на Юник Естейтс от м. Ноември, 2015 г. От март месец вече е част от екипа на Отдел Ексклузивни проекти.

Икономически директор с опит в успешната координация на различни отдели в бизнес организация свързани с финанси и ценообразуване, административни дейности, логистика и съоръжения. Успешен опит в създаване и прилагане на стратегически планове, съставяне и контролиране на бюджети, както и координиране на процеси свързани с постигането на краткосрочни и дългосрочни цели. Добре организиран, гъвкав и с позитивно мислене, с отлични способности за преговори и сключване на договори.

Top