Марина Людмилова
Старши консултант
Видео визитка

Награди

 • Сделка на 2016г
 • Largest amount of deals for the third quarter of 2014
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

 • Магистър “Финансов мениджмънт и маркетинг” от Висше училище по застраховане и финанси, гр. София

Стаж и умения

 • Марина има дългогодишен опит в банковата и застрахователната сфера. Работила е като Мениджър в Булстрад живот. От 2013г. се занимава професионално с недвижими имоти.
 • Има опит в изготвянето на финансови анализи и прогнози за развитието на пазара.
 • Отлични комуникативни умения
 • Умения за водене на преговори
 • Владее английски и руски език

Награди и постижения

 • Сделка за първо тримесечие на 2014г.
 • Консултант с най-голям брой сделки за трето тримесечие на 2014г.
 • Сделка на годината за 2016г.

Интереси

 • Марина обича да спортува и да пътува
Top