Марина Людмилова
Старши консултант
Видео визитка

Награди

  • Брокер с най-голям брой сделки за 3-то тримесечие на 2014 г.
  • Largest amount of deals for the third quarter of 2014
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Магистър “Финансов мениджмънт и маркетинг” от Висше училище по застраховане и финанси, град София

o    Стаж и умения

o    Марина има дългогодишен опит в банковата и застрахователната сфера. Работила е като Мениджър в Булстрад живот. От 2013 година се занимава професионално с недвижими имоти.

o    Марина има опит в изготвянето на финансови анализи и прогнози за развитието на пазара.

o    Отлични комуникативни умения

o    Умения за водене на преговори

o    Владее английски и руски език

o    Интереси

o    Марина обича да спортува и да пътува

o    Награди и постижения:

o    Сделка за първо тримесечие на 2014 година

o    Консултант с най-голям брой сделки за трето тримесечие на 2014 година

o    Сделка на годината за 2016 година

Top