Евелина Костакева
Старши консултант
Видео визитка

Награди

 • Брокер с най-голям брой сделки за 2015г
 • Largest amount of deals of 2015
 • Брокер с най-голям брой сделки за 3-то тримесечие на 2015 г.
 • Largest amount of deals for the third quarter of 2015
 • Брокер с най-голям брой сделки за 2-ро тримесечие на 2015 г.
 • Largest amount of deals for the second quarter of 2015
 • Customer Champion за първо тримесечие на 2015
 • Customer Champion for the first quarter of 2015
 • Брокер с най-голям брой сделки за първо тримесечие на 2015 г.
 • Largest amount of deals for the first quarter of 2015
 • Customer Champion за 2014 г.
 • Customer Champion 2014
 • Largest amount of deals for 2014
 • Брокер с най-голям брой сделки за 2014 г
 • Customer Champion за 2-ро тримесечие на 2014 г.
 • Customer Champion for the second quarter of 2014
 • Брокер с най-голям брой сделки за 2-ро тримесечие на 2014 г.
 • Largest amount of deals for the second quarter of 2014
 • Брокер с най-голям брой сделки за първо тримесечие на 2014 г.
 • Largest amount of deals for the first quarter of 2014
Виж още
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификация:

o    Магистър „Икономика и управление на телекомуникациите“ от Университет за национално и световна  стопанство, град София

o    Бакалавър „Маркетинг и мениджмънт“ от Университет за национално и световна  стопанство, град София

o    Колеж по икономика и финанси към 127 СОУ, град София.

o    Стаж и умения:

o    Повече от дванадесет години опит в сферата на недвижимите имоти. Част от екипа на Unique Estates от 2011 година.

o    Владее английски език

o    Интереси:

o    Екстремни спортове и музика

o    Награди и постижения

o    Консултант с най-голям брой сделки за 2014 година

o    Customer Champion за 2014 година

o    Консултант с най-голям брой сделки за 2015 година

o    Консултант с най-голям брой сделки за 2016 година

o    Консултант с най-голям оборот за 2016 година

Top