Специално за нуждите на корпоративните клиенти 

Специално за нуждите на корпоративните клиенти 

Отдел „Проекти“ играе ролята на важен комуникатор между хората от бизнес средите и компанията. Основна цел на екипа е да осигури висококачествено обслужване, съобразено с високите стандарти, които в максимална степен отговарят на потребностите на корпоративните среди. За да достигне до клиентите от бизнес общностите, разграничихме имотите от портфолиото си според нуждите на клиентите: Luxury и Executive имоти. 

КАКВО СА EXECUTIVE PROPERTIES?

Портфолиото отговаря на нуждите на нова група клиенти, със специфични изисквания.
Executive Properties са имоти в предпочитани райони или в престижни затворени комплекси, с разумни цени и необходимите удобства. Това са жилища за хора на средни и високи мениджърски позиции, собственици на модерни малки и средни фирми, които имат делови и практичен поглед към начина си на живот и търсят имот, който да им подхожда.
Без да разделяме имотите, ние прецизираме селекцията и отговаряме на техните очаквания.

Услуги
Top