Павлина Митрева
Младши финансов специалист
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистър „Международни икономически отношения“, Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”
  • Бакалавър "Корпоративна Икономика“ от Европейски Колеж по Икономика и Управление, град Пловдив
  • Завършен курс за валутен касиер

Стаж и умения

  • В продължение на три години, Павлина е работила в банковата сфера, където е съвместявала работата както като фронт офис, така и като касиер. Комуникативните си умения развива по време на работата си като продавач-консултант и Консултант на застрахователни и финансови продукти. Опитът ѝ на позиция Офис асистент и администратор ѝ помагат да усъвършенства организационните си умения.

Top