Теодора Казанджиева

Ръководител отдел Бизнес Анализи

Образование