Теодора Казанджиева
Ръководител отдел Бизнес Анализи
Образование и Квалификация
Top