Джорджия Димитрова

Консултант

Образование

  • „Връзки с обществеността“, Нов Български Университет, София
  • Преминала е обучението "Продажби по време на криза" на НСНИ, на което се разглеждат факторите, които мотивират хората при покупка в условия на криза и е усвоила техники за продажби, които са актуални въпреки свиването на пазара.

Стаж и умения

  • Има опит като административен сътрудник, благодарение на който е развила умения за работа в екип, справяне с динамични ситуация и отлична комуникация. Владее английски език.