Джорджия Димитрова
Консултант
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • „Връзки с обществеността“, Нов Български Университет, София

Стаж и умения

  • Има опит като административен сътрудник, благодарение на който е развила умения за работа в екип, справяне с динамични ситуация и отлична комуникация. Владее английски език. 
Top