Иван Маринов
Фасилити мениджър
Образование и Квалификация

Образование и квалификации

  • Магистър  „Промишлено и гражданско строителство“ във Висше военно инженерно-строително училище "Любен Каравелов"

Стаж и умения

  • Има повече от 15 години опит като Технически ръководител, Инженер инвестиционен контрол и Фасилити Мениджър. През годините е натрупал опит в управление на сгради, осигуряване на изправността на инсталациите в тях и поддръжката и профилактиката на техническите съоръжения. Организирал е текущи и аварийни ремонти на сградния фонд, за който е отговарял, както и на инсталациите и съоръженията в тях.

 

Top