25/04/2019 Unique Estates Галерия

Успехът през 21-ви век: Социалните умения

Предизвикателствата, свързани с 21-ви век, поставят нови изисквания към поколенията и оттам към образователните системи, чиято задача вече е да образоват поколение, изправено пред безпрецедентни темпове на социални, екологични, икономически и технологични промени. Целта е да се изградят социално активни личности, лидери на устойчиво общество, способно ефективно да се адаптира към бързите промени. Акцентът в образованието се премества от обучението, предаващо факти, които бързо могат да остареят и да станат нерелевантни, към модел, фокусиран върху развитието на социалните, „меки“ умения.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие идентифицира сет от 12 умения на 21-ви век, разделени условни в три групи:

Първата разглежда уменията за учене, които са ключови за адаптацията към модерния пазар на труда и превръщането на децата в лидери и глобални, активни, социално отговорни личности: Критично мислене (намиране на решения на сложни проблеми), Креативност, Работа в екип и Комуникационни умения – ефективно общуване с различни по език и култура хора.

Втората група обхваща няколко вида грамотност. Тя разглежда приемането, интерпретацията и осмислянето на потока от информация, който ни залива всекидневно, разчитането на факти и цифри. Ключов фактор е отсяването на достоверните източници и факти от общата дезинформация и нарастващия обем фалшиви новини. Тук влизат: Информационна, Медийна и Технологична грамотност.

Пет са житейските умения, които съчетават личностни и професионални качества: Гъвкавост (адаптация в условия на промени), Лидерство, Инициативност, Продуктивност (поддържане на продуктивност и приключване в срок, въпреки разсейващи фактори) и Социални умения.

Примерът Канада. Канада е пионер сред страните, които адаптират образователната си система към концепцията за уменията на 21-ви век. Още през 1994 държавата прилага методология, която развива цялостно личността на детето – физически и интелектуално, емоционално и социално, като набляга върху усвояването на ключовите умения за бъдещ успех.

Днес Канада е в топ шест по образование в света. Страната задминава САЩ и европейски държави, с които е свързана културно, като Великобритания и Франция.

Първи стъпки в Европа. Maple Bear Canadian School използва най-добрите практики от канадската образователна методология. Най-голямата глобална верига и най-бързо развиващият се международен франчайз от детски градини и училища има присъствие в 16 страни по света с повече от 300 училища и над 35 000 ученици.

Успешният бизнес модел на училищата в Азия и Южна и Северна Америка е вече и в Централна и Източна Европа с амбициозен план за развитие. Maple Bear Canadian School търси местни партньори в България и региона.

www.maplebear-cee.com

Top