09/02/2018 Лора Петрова Галерия

Обучение "Съдържание и аспекти на прилагане на ДДС при сделки с недвижими имоти"

Днес се проведе поредното от многото обучения за екипа на Unique Estates. Лектори на събитието бяха старшият юрисконсулт Милен Маринов и финансовият специалист Елеонора Личева. В помощ за теоритични и практически въпроси бяхме поканили и членове на екипа на AG Capital: Стойчо Тахтаджиев - главен счетоводител и Валентина Славчева - счетоводител на холдинга. Темата на обучението беше "Съдържание и аспекти на прилагане на ДДС при сделки с недвижими имоти". Засегнахме следните въпроси:

Целта на обучението беше да разясни специфични данъчни положения при сделки по покупко-продажба на дружества, чийто капитал е формиран от недвижим имот и съпътстващите по сделката документи, както и дължимите данъци и отчетност при наемните сделки.
Обучението беше изключително интересно и полезно за брокерите на Unique Estates. Благодарим на колегите от AG Capital за включването и подорбната информация по разискваните теми.

Top