Krasimira Nikolova
Partner / Team Manager / Member of Management Board
Video card

Medals

  • Значим принос в развитието на компанията
  • Significant contribution to the development of the company
  • Сделка на тримесечието за 2-ро тримесечие на 2015 г.
  • Deal for the second quarter of 2015
  • Най-голям личен принос за компанията през 2013г.
  • Largest contribution for the company for 2013
  • Консултант на годината с най-голям оборот
  • Консултант на годината с най-голям оборот
See more
Education and Qualification
Top