Услуги за инвеститори

Услуги за инвеститори

В началото на 2016 г., в отговор на засиленото търсене на имоти ново строителство с добра локация, изградена инфраструктура и зелена среда, Unique Estates създаде Отдел „Проекти“. 

Отделът е концентриран върху нови, ексклузивни за Unique Estates проекти – предлагане на уникални сгради, завършени изцяло, и имоти във фази на проект и изграждане. Екипът ползва различен подход към презентирането и реализацията на тези проекти. Във фокус са работа с инвеститора от самото начало на проекта, създаване на задание, ценова политика, маркетинг и рекламна стратегия, изграждане на изнесен офис на място и таргетирано предлагане на имотите до финализиране на всички продажби. 

Услуги
Top