Стефан Димитров
Партньор
Образование и Квалификация

 

  • Магистърска степен по „Славянски филологии“, профил "Полски език и литература" в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София;
  • Завършен следдипломен курс по изкуствознание в Universitetet i Oslo, гр. Осло, Норвегия;
  • Завършено средно образование в руско средно училище при посолството на Русия в гр. Варшава, Полша;

 

Стаж и умения:

    Стефан Димитров притежава богат професионален стаж и опит, натрупан над 20 години, като консултант и като мениджър. Той е заемал редица позиции, свързани с продажбите, маркетинга, бизнес развитието и управлението на компании, работещи в сферата на корпоративните услуги, медиите, информационните технологии и недвижимите имоти.

     Стефан има задълбочени познания в професионалното обслужване на клиенти, включително в предоставянето на качествени консултантски и посреднически услуги, при реализацията на големи инвестиционни сделки и други сделки с луксозни недвижими имоти. Той притежава отлични комуникативни умения и качества, като търговска гъвкавост, целенасоченост, мотивация за успех и професионална отговорност, и умее да защитава интересите на клиентите си, като спазва принципите на лоялност, висок професионализъм и корпоративна етика. 

Езици:

       Стефан владее свободно писмено и говоримо английски, руски и полски езици. Владее говоримо френски език.

Интереси:

     Пътешествия, спорт, история и култура, изобразително изкуство, политика и икономика.

     

Top