Стефан Димитров
Партньор
Видео визитка
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Магистърска степен „Полска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

o    Завършен курс по „ Art Management” към Университет Осло

o    Обучение „ Психология на продажбите“ водено от Брайън Трейси

o    Стаж и умения

o    Стефан Димитров притежава богат професионален стаж и опит, натрупан над 20 години, като консултант и като мениджър. Той е заемал редица позиции, свързани с продажбите, маркетинга, бизнес развитието и управлението на компании, работещи в сферата на корпоративните услуги, медиите, информационните технологии и недвижимите имоти. Стефан има задълбочени познания в професионалното обслужване на клиенти, включително в предоставянето на качествени консултантски и посреднически услуги, при реализацията на големи инвестиционни сделки и сделки с луксозни недвижими имоти.

o    Отлични комуникативни умения и качества като търговска гъвкавост, целенасоченост, мотивация за успех и професионална отговорност.

o    Много добро ниво на владеене на английски, руски и полски език. Основни познания по френски език.

o    Интереси

o    Стефан обича да пътува. През свободното си време спортува. Интересува се от изкуство във всичките му разновидности.

o    Награди и постижения

              o Дебют за 2016 година

Top