Стефан Димитров
Партньор
Образование и Квалификация
  • Образование и квалификации
  • Магистърска степен „Полска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
  • Завършен курс по „ Art Management” към Университет Осло
  • Стаж и умения
  • Стефан Димитров е натрупал над 20 години професионален опит на позиции свързани с продажбите, маркетинга и развитието на компании в сферата на корпоративните услуги, медиите, информационните технологии и недвижимите имоти. Стефан има задълбочени познания в областта на обслужване на клиенти, предоставяне на качествени посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, защитавайки интересите на клиентите и спазвайки принципите на лоялност, коректност и етика.
  • Работата в сектора на недвижимите имоти е развила в Стефан качества като комуникативност, гъвкавост, мотивация за успех, отговорност, устойчивост на стрес и целенасоченост.
  • Много добро ниво на владеене на английски, руски и полски език. Основни познания по френски език.
  • Интереси
  • Стефан обича да пътува. През свободното си време спортува. Интересува се от изкуство във всичките му разновидности.
Top