Славина Йолова
Консултант
Образование и Квалификация

Завършва ЮЗУ гр. Благоевград, специалност Публична администрация.

Славина има повече от 10 години опит в бизнеса с недвижими имоти последователно в АДРЕС и седем години в Райфайзен Имоти.

Славина има опит при продажба на активи по проблемни кредити, публични продани както на физически лица така и на корпоративни клиенти.

Славина е награждавана като брокер с най-голям оборот за 2013 година в Рйфайзен имоти

 

Top