Росица Митовска
Старши Консултант
  • Email: rmitovska@ues.bg
  • Адрес: гр.София 1142, бул.Патриарх Евтимий 17
Образование и Квалификация

Завършва УНСС гр. София, специалност Финанси и счетоводство

Росица има повече от 20 години опит в бизнеса с недвижими имоти като Старши консултант ключови и корпоративни клиент във Елта Консулт и старши консултант в Райфайзен имоти.

Росица има опит в продажба както на луксозни жилищни имоти, така и на офис сгради, парцели и индустриални имоти. Росица е участвала и в продажбата на жилищни комплекси от затворен тип като „София скай“ на Raiffeisen Evolution, Витоша Тюлип, Лагера Тюлип на EUROPE

Росица е награждавана като брокер с най-голям оборот за 2014 година в Рйфайзен имоти.

Top