Д-р Христо Илиев
Председател на Борда на Директорите на AG Capital
Образование и Квалификация
Top