Красимир Джамбазов
Консултант
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Магистър „Икономика“ от Икономически университет, град Варна

o    Следдипломна квалификация по „Мениджмънт и бизнес“ от Икономически университет, град Варна

o    Бакалавър „Икономика и управление на търговията“

o    Математическа гимназия, град Варна

o    Стаж и умения

o    Красимир е заемал високи управленски позиции, сред които са: Икономически директор, Управител на бензиностанция и Управител на заведение. Има опит в успешната координация на различни отдели в бизнес организация свързани с финанси и ценообразуване, административни дейности, логистика и съоръжения. Красимир успешно е създавал и прилагал стратегически планове, съставял е и е контролирал бюджети, както и е координирал процеси свързани с постигането на краткосрочни и дългосрочни цели. Присъединява се към екипа на Unique Estates през ноември 2015 година.

o    Много добре развити организационни умения и умения за водене на преговори

o    Позитивно мислене

o    Владее английски и руски език

Top