Грациела Миладинова
Партньор / Мениджър екип / Член на Мениджърски съвет
Видео визитка

Награди

  • Значим приносв развитието на компанията
  • Significant contribution to the development of the company
  • Customer champion за 2-ро тримесечие на 2015 г.
  • Customer Champion for the second quarter of 2015
  • Customer Champion за 2-ро тримесечие на 2014 г.
  • Customer Champion for the second quarter of 2014
  • Партньор на I-во тримесечие на 2013г
  • Партньор на I-во тримесечие на 2013г
Виж още
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации

o    Полувисш медицински институт Медицинска Академия, град София

o    Стаж и умения

o    Грациела е работила като медицинска сестра във Факултет по гастроентереология към Медицинска Академия и във Факултет по ортопедия. Има дългогодишен опит като мениджър на собствена компания с дейност ландшафтен дизайн, както и като мениджър на ресторант и кетъринг компания. От 2008 година е част от екипа на Unique Estates.

o    Много добре развити аналитични умения

o    Отлични комуникативни способности

o    Владее много добре руски език

o    Интереси

o    Изкуството във всичките му варианти, интериорен и екстериорен дизайн, опазване на природата

o    Награди и постижения

o    Отличена с награда за Значим принос в развитието на компанията

o    Сделка на първо и второ тримесечие на 2012 година

o    Партньор за първо тримесечие през 2013 година

o    Най-трудна сделка на 2013 година

Top