Орлин Невенкин
Консултант
Образование и Квалификация

o    Образование и квалификации
             о Специализация в Кралската Консерватория - Хага, Холандия
             о Държавна Музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
             о Химикотехнологичен университет - София
             о Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов" - София
o    Стаж и умения
             о Двегодишен опит в сферата на недвижимите имоти
             о Дългогодишен опит като артист-солист на Национален театър за опера и балет
             о Опит в сферата на международния транспорт и куриерски услуги
о  Владее свободно английски, немски и руски език и на много добро ниво - холандски, италиански и френски език.
 

Top